Jak rozwijać liderów w organizacji?

0
lider organizcji

Obecność osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami jest tak samo niepodważalna jak nieustanne rozwijanie ich cech przywódczych. W jaki sposób organizacje mogą pomagać swoim liderom? Jakie cechy powinni mieć liderzy organizacji w XXI wieku?

Cechy nowoczesnego lidera

Rozwój rozumiemy jako zdobywanie nowych kompetencji, które są adekwatne do potrzeb biznesowych firmy, a jednocześnie są zgodne z predyspozycjami pracownika. Do jakich zachowań liderzy w nowoczesnych organizacjach powinni dążyć? Pytanie to zadało sobie Google w 2015 roku. W tym czasie gigant z Mountain View przeprowadził badanie, które pozwoliło wskazać 10 kluczowych cech (pożądanych zachowań), które powinien posiadać lider. Badanie to miało pomóc we wdrożeniu zmian w kulturze organizacyjnej. Pozwoliło na wyróżnienie następujących kompetencji:

  1. Dobry lider jest przede wszystkim dobrym coachem, który chce aktywnie rozwijać swoich współpracowników.
  2. Wzmacnia pozytywnie zespół, nie ucieka się do mikrozarządzania.
  3. Tworzy inkluzywne środowisko pracy, dba więc o dobrostan pracowników.
  4. Jest produktywny i zorientowany na wyniki dla dobra biznesu, ale potrafi spojrzeć na sytuację w zespole w szerszym kontekście.
  5. Doskonale się komunikuje, potrafi słuchać i udzielać informacji.
  6. Nie tylko chce, aby jego pracownicy robili kariery, ale również aktywnie ich w tym wspiera, rozmawia o osiągnięciach i efektywności.
  7. Ma klarowną wizję dla swojego zespołu.
  8. Ma umiejętności techniczne (branżowe), aby doradzać swojemu zespołowi.
  9. Współpracuje z całą organizacją bez względu na hierarchię.
  10. Potrafi podejmować decyzje i działać, gdy jest to konieczne.

Przeczytaj też artykuł o mocnych stronach lidera: https://www.impactinternational.com/pl/blog/mocne-strony-lidera-w-nowoczesnej-organizacji.

Jak liderzy mogą nabyć nowe cechy i kompetencje?

Programy rozwojowe są jednym ze sposobów, aby wprowadzić istotne zmiany w funkcjonowaniu firmy i jej liderów. Ważne jednak, aby towarzyszyła im kultura organizacyjna, która wspiera transformację w obrębie stylów zarządzania czy szeroko rozumianego przywództwa. Wzmacnianie liderów nie zawsze musi oznaczać tworzenie cyklu szkoleń dla menedżerów, ponieważ liderzy to także osoby bez formalnego stanowiska. Bez względu na status pracownika, jedną z metod, jaką można wykorzystać w ramach działań rozwojowych liderów, jest experential learning, czyli uczenie przez doświadczenie.

To metoda obejmująca cztery sfery – wiedzę, umiejętności, refleksję i doświadczenie. Experential learning w programach rozwojowych Impact skłania ku nieustannej nauce, eksperymentom i wyciąganiu wniosków. W przypadku zdolności przywódczych, których nie można doskonalić jedynie za pomocą wiedzy i umiejętności, niezbędna jest także refleksja i bezpośredniego spotkania z metodami, aby osiągać lepsze wyniki. Pozwala to na realny rozwój, który powinien być ukierunkowany na potrzeby organizacji. Ważne w tym kontekście jest więc ich ustalenie. Oznacza to uczciwe spojrzenie na bolączki firmy, ale także na jej możliwości i potencjał, który można wykorzystać. Istotne, aby liderzy uczestniczyli w przygotowaniach do projektowania programu, w przeciwnym razie ostateczne decyzje w tym względzie mogą być nietrafione, a sam program nieskuteczny.

Dodaj komentarz