Karty coachingowe czyli pomoc coachów

0

Szkolenia coachingowe przeprowadzane są w różnym celu, jednak bardzo często grupa osób, która w nich uczestniczy, nie jest w pełni zaangażowana w wydarzenie. Dobrym sposobem na przełamanie oporu, ale również pobudzenie wyobraźni czy zachęcenie do dialogu są karty coachingowe. Jak z nich korzystać, aby osiągnąć zadowalające efekty?

Na początek szkolenia

Karty coachingowe doskonale sprawdzają się między innymi na początku szkolenia, gdy nie wszyscy uczestnicy wiedzą, jak się zachować i w jaki sposób uczestniczyć w całym wydarzeniu. Będą one idealnym sposobem na przełamania oporu, towarzyszącego najczęściej tym, którzy w szkoleniu caochingowym uczestniczą po raz pierwszy. Karty można wykorzystać na przykład zadając pytania poszczególnym kursantom, prosząc ich aby opisali swoje uczucia czy zachęcając ich do głębszych przemyśleć, którymi później podzielą się z całą grupą.

Do pracy indywidualnej

Coraz więcej osób korzysta nie tylko ze szkoleń coachingowych, ale również z indywidualnych sesji z trenerem. Karty coachingowe mogą pomóc na każdym etapie pracy własnej – doskonale sprawdzają się zarówno w fazie początkowej, jak i do rozwiązywania większych problemów. Mogą one posłużyć na przykład do określania zainteresowań czy diagnozowania typu osobowości. Z drugiej strony, korzystanie z nich podnosi poziom własnej skuteczności oraz samooceny. Co ciekawe, w tym kontekście karty coachingowe wykorzystywane są nie tylko przez trenerów osobowości, lecz również przez terapeutów czy psychologów. Pracując z nimi, należy określić konkretny cel, jaki tym sposobem ma zostać osiągnięty. Może być to na przykład praca nad własnymi kompetencjami bądź umiejętność dokonania subiektywnej oceny sytuacji.

Karty coachingowe w służbie teambuilding

Jak się okazuje, karty coachingowe idealnie sprawdzają się nie tylko w pracy indywidualnej bądź na początek szkolenia grupowego, lecz również podczas aktywności, mających na celu integrację grupy. Obecnie teambuilding to gorący temat przede wszystkim w firmach, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Niemniej jednak integracja zespołu ma miejsce również w szkołach, różnego rodzaju grupach sportowych czy stowarzyszeniach. Aby lepiej poznać pozostałych członków zespołu, o pomoc często proszony jest profesjonalny coach. Może on wykorzystać do pracy między innymi karty coachingowe, jednak praca z nimi wygląda nieco inaczej, niż w przypadku zajęć indywidualnych. Należy bowiem podzielić zespół na mniejsze podgrupy, które będą dobierać poszczególne karty w zależności od polecenia. Każdorazowe dokonanie wyboru powinno być przedyskutowane, tak aby z jednej strony móc go uzasadnić, z drugiej strony zaangażować pracowników w procesy integracyjne.

Pozostałe narzędzia coachingowe, które warto znać

Karty coachingowe to jedne z najpopularniejszych narzędzi, które wykorzystuje się w codziennej pracy. Niemniej jednak warto znać też inne, takie jak:

  • gry,
  • materiały szkoleniowe,
  • grafiki,
  • kostki edukacyjne,
  • arkusze oceny sesji,
  • pytania do uczestników.

Im większą liczbą narzędzi posługuje się coach, tym większa szansa na ciekawe i urozmaicone sesje. Narzędzia coachingowe nie tylko zachęcają do pracy własnej i grupowej, lecz również pozwalają osiągnąć inne efekty, takie jak na przykład wzrost samooceny, stymulacja do wykorzystania własnego potencjału czy mobilizacja do otwarcia się. Warto mieć na uwadze, że poszczególne narzędzia caochingowe muszą być dobrane odpowiednio do wieku kursantów. Powinny również zawierać instrukcję, tak aby dokładnie wiedzieć, jak z nich korzystać.

Dodaj komentarz