Jak badanie kompetencji sprzedażowych pozwala uniknąć błędów rekrutacyjnych?

0
rekrutacja

Skuteczny dział sprzedaży to podstawa zdrowo rozwijającego się biznesu. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania sprzedaży lub poszerzyć swoją działalność, firmy muszą sięgać po kandydatów z rynku pracy. Wiąże się to z ryzykiem i wyborem takiego kandydata, który ostatecznie nie będzie pasował do organizacji. W jaki sposób, dzięki zastosowaniu badań kompetencji, firmy mogą uniknąć tego typu niepowodzeń?

Najczęstsze błędy rekrutacyjne

Proces rekrutacyjny w przypadku sprzedawców powinien być dokładnie zaplanowany, szczególnie gdy firma może go rozpocząć z wyprzedzeniem, np. z powodu poszerzenia działalności czy rozpoczęcia okresu wypowiedzenia jednego z pracowników. Błędy w tym względzie często dotyczą organizacji procesu, co powoduje rozciągnięcie go w czasie. Często ma to miejsce, gdy w rekrutację zaangażowanych jest zbyt wiele osób, które nie zawsze są dostępne w tym samym miejscu i czasie. Organizacja w tym względzie powinna uwzględniać wykorzystanie skutecznych narzędzi rekrutacyjnych, które ułatwiają i przyspieszają podejmowanie decyzji co do zatrudnienia.

O ile sprawdzenie wiedzy branżowej czy weryfikacja doświadczenia kandydata do pracy nie jest trudna, to obiektywna ocena umiejętności sprzedażowych może przysporzyć już nieco kłopotów. Bez realnej oceny potrzeb firmy w zakresie sprzedaży, dopasowanie kandydata również nie będzie możliwe. Firmy nierzadko zwracają uwagę jedynie na dotychczasowe osiągnięcia przyszłego pracownika. W mniejszym stopniu natomiast zastanawiają się, jakie kompetencje są istotne w ich procesie sprzedaży. Błąd w rekrutacji oznacza stratę czasu zarówno firmy, jak i nowego pracownika. Ponadto organizacja traci w ten sposób pieniądze, które musi przeznaczyć na przeprowadzenie nowego procesu i wdrożenia kolejnego pracownika.

Badanie kompetencji sprzedażowych dzięki FinxS Sales

Assessment

FinxS Sales Assessment (FSA) to narzędzie biznesowe, które służy do badania kompetencji sprzedażowych. Stosuje się je w przypadku osób, które mają co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w tym zawodzie. Można je wykorzystać zarówno w ramach rekrutacji, jak i podczas badania kompetencji pracowników, którzy już są obecni w firmie.

Na czym polega FinxS Sales Assessment? Badany wypełnia on-line kwestionariusz, który składa się z pytań dotyczących nastawienia w trakcie typowych sytuacji sprzedażowych. Następnie badany otrzymuje szczegółowy raport, który zawiera analizę jego umiejętności pod kątem 18 kluczowych kompetencji sprzedażowych. Co istotne, FSA nie bada wiedzy branżowej i nie jest testem psychologicznym, bada natomiast mocne i słabsze strony sprzedawcy. Pozwoli to jasno określić, do jakiego etapu procesu kandydat będzie lepiej pasował. Wśród 18 kompetencji badanie wyróżnia między innymi umiejętność budowania relacji, kwalifikowania klientów, radzenie sobie z porażkami czy umiejętność słuchania. Badanie to warto przeprowadzić najpierw wśród pracowników działu sprzedaży, aby lepiej zrozumieć jego możliwości i obszary, które mogą wymagać dodatkowych szkoleń.

Dodaj komentarz