Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – jak je uzyskać?

0

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców, może zainteresować osoby, które jej poszukują, ale również samych pracodawców. Wszelkie przepisy zostały unormowane w taki sposób, aby po obu stronach sprawa była jasna i nie tworzyła nieporozumień. Jak je zatem uzyskać? Podpowiadamy.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Jeśli interesuje nas zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Krakowie, to warto zgłębić wiedzę w tym temacie. O dokument taki musi wystąpić pracodawca. Wniosek rozpatruje podmiot, który powierza wykonanie pracy przez cudzoziemca, jak również stanowisko i rodzaj wykonywanych przez niego obowiązków.

Wniosek stanowi formę formularza  wraz z innymi potrzebnymi dokumentami. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń A, B, C, D, oraz E. W zależności od wybranego rodzaju, wszelkie procedury i kryteria mogą się od siebie różnić.

Typy zezwoleń i procedury

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieje aż 5 rodzajów zezwoleń, które różnią się od siebie procedurami. Jednym z nich jest zezwolenie typu A, które wydawane jest dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczpospolitej z oddziałem, którego miejsce znajduje się na terytorium kraju. Istnieje kilka kryteriów, które należy spełnić, aby otrzymać ten rodzaj pozwolenia i dotyczy on głównie kwoty wynagrodzenia. Nie może być ono niższe niż wynagrodzenie pracowników, którzy wykonują tą samą pracę oraz nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest ono jednym z najpopularniejszych obecnie wydawanych zezwoleń.

Wydawane jest ono na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemców, którzy pełnię funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Jeśli jesteśmy pracodawcami i chcemy zatrudnić cudzoziemca z zezwoleniem typu A i B to pamiętajmy o tym, że nie może on być ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Wniosek należy złożyć do wojewody, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania bądź wojewody mazowieckiego, gdy specyfika miejsca pracy nie jest do końca określona.

Dodaj komentarz