Kolejny wyrok TSUE przychylny kredytobiorcom

0
przychylny kredytobiorcom wyrok tsue

Dzięki wyrokom TSUE z dnia na dzień przybywa wyroków unieważniających umowy kredytów we frankach ze względu na ich abuzywność. w grudniu br. zapadł już kolejny wyrok, który uszczegóławia kwestie przedawnienia roszczeń.

Banki na przegranej pozycji

Praktycznie wszystkie wątpliwości jakie podnoszą banki w walce o utrzymanie ważności umów na kredyty frankowe są obalane przez orzecznictwo. W ostatnich dniach zapadł już kolejny wyrok TSUE, który jest ukłonem w stronę frankowiczów.  Tym razem wyrok orzeka iż przedawnienie roszczeń :”Termin przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy rozpoczyna bieg dopiero od dnia, w którym staje się ona trwale bezskuteczna, podczas gdy termin przedawnienia roszczeń konsumenta (…) rozpoczyna bieg w chwili, w której dowiedział się on lub powinien dowiedzieć się o nieuczciwym charakterze warunku powodującego tę nieważność.” Tym samym przedawnienie nie zaczyna się od rozstrzygnięcia sądu, prawomocnego wyroku ale dużo wcześniej. To wiadomość pozytywna, jaką entuzjastycznie przyjmuje kancelaria frankowa Rybnik

Dobra perspektywa dla frankowiczów

Co tak naprawdę oznacza dla danego frankowicza nowy wyrok TSUE.  Kolejne ułatwienie w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej sprawia, że frankowicze chętniej występują do sądu z pozwem. Zanim jednak będziemy pewni wygranej warto poddać umowę analizie prawnej. Wykonać to można w każdej kancelarii frankowej, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych o unieważnienie warunków umownych z uwagi na ich abuzywne klauzule. Kolejny już wyrok pomoże szybciej orzekać, ale przede wszystkim łatwiej egzekwować realizacji wyroków unieważniających. Banki nie mają już możliwości zatrzymania biegu sprawy poprzez wnioski zarzucające klientom przedawnienie roszczenia.

Warto skorzystać z opcji unieważnienia

Unieważnienie kredytu we frankach to ogromne ułatwienie dla kredytobiorców, pozwala odzyskać środki z nadpłaty, jaką stanowią wpłaty rat po horrendalnie wysokim kursie franka. Nawet jeżeli spłaciliśmy kredyt we frankach to i tak możemy wystąpić z roszczeniem i poprzez unieważnienie uzyskać zwrot nadpłaconych środków, a sumy te bywają pokaźne. Koszty jakie należy ponieść aby odzyskać nadpłatę nie są znikome, ale w porównaniu z tym o jakich sumach mowa warto jest zaryzykować i zainwestować.

Prawo zatrzymania

Kwestia przedawnienia to nie jedyna rozstrzygnięta przez wyrok TSUE. Bieżący wyrok rozstrzyga również prawo zatrzymania, z jakiego banki powszechnie korzystały. Chodzi o uregulowanie przepisów dotyczących naliczania odsetek w czasie rozliczenia kredytu unieważnionego. Banki chcąc zyskać na czasie dokonywały prawa zatrzymania kapitału do chwili w której klient kredytobiorca uiścił zapłatę należnego świadczenia na rzecz banku. Obecnie nie będzie już to możliwe, co ułatwi rozliczenie kredytu frankowiczom.

Pomoc prawna w sprawach frankowych

Orientacja w zapisach wyroku TSUE i SN, zmieniających się przepisach i doktrynie może być zbyt zawiła, stąd też warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej. Kancelaria frankowa zawsze jest gotowa pomóc, wytłumaczyć stan prawny i jego zastosowanie do konkretnej sprawy, umowy frankowej.

Dodaj komentarz