Księgowość działalności gospodarczej – jak wybrać firmę?

0
ksiegowosc

Prowadzenie pełnej księgowości działalności gospodarczej w wypadku większych i średnich firm jest naprawdę czasochłonne i z tego powodu przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na powierzenie tych czynności firmie, która się w nich specjalizuje. Ma to wiele sensu, jak jednak znaleźć odpowiedniego wykonawcę, który spełni wszelkie wymagania i zadba o rzetelne oraz profesjonalne prowadzenie księgowości.

Na czym polega pełna księgowość działalności gospodarczej i dla kogo jest przeznaczona?

Z reguły większość firm nie jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości działalności gospodarczej. Na taki ruch zdecydować się muszą firmy takie jak spółki z o.o., akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, które przekroczyły roczny limit przychodu ustalony na poziomie 2 000 000 euro. Na pełną księgowość działalności gospodarczej w Gliwicach i innych częściach Polski może zdecydować się jednak każda firma. Nie jest to jednak popularne, gdyż prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub sposób taki jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zwyczajnie prostszy.

Pełna księgowość działalności gospodarczej obejmuje przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, do których zalicza się dziennik, inwentarz, zestawienie obrotów oraz księgę główną i pomocniczą. Dodatkowo liczyć można na sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rejestrów VAT, a także bilansów, rachunków przepływów pieniężnych oraz zysków i strat. Do pełnej księgowości zalicza się także ewidencja operacji gospodarczych, opracowywanie zakładowego planu kont oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia, zakupów i sprzedaży.

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy?

Przy wyborze firmy do prowadzenia pełnej księgowości działalności gospodarczej najważniejsze kwestie to bezpieczeństwo dokumentacji, odpowiednia wielkość zespołu oraz doświadczenie z firmami podobnej wielkości, a także przystępna komunikacja. Firmy spełniające te kryteria z pewnością poradzą sobie z każdym wyzwaniem.

Dodaj komentarz